ПОКРОВИТЕЉИ

Скупштина општине Зрењанин

Секретаријат за културу Војводине

Култруни центар Зрењанина (раније Дом младости)

„Дијамант“ АД, Зрењанин

„Дијамант аграр“ АД Зрењанин

„Инстел инжењеринг“ Зрењанин

„Млекопродукт“

„Огрев“ Зрењанин

„Радијатор“ Зрењанин

„Агрожив“ Житиште

„Еуромонт“ Зрењанин

„Суперпротеин“ Зрењанин

„Рамада“ Зрењанин

Рибњак Сутјеска

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин

„Тргоауто“ Зрењанин

Рибњак Клек

„Капитал-Импекс“ Зрењанин

„Арт-пројект“ Зрењанин

НИРДЈП „Зрењанин“ Зрењанин

„Нафтагас“ Зрењанин

Стоматолошка ординација „Др Јеловац“ Зрењанин

Регионална привредна комора Зрењанин

„Керамика Јовановић“ Зрењанин

„Мера“ ДОО Зрењанин

„Келеком“ ДОО Зрењанин

Word nizer Balkan – Кикинда

Kop plus sistem – Зрењанин

„Агротехника“ Зрењанин

„Мали аранжер“ Зрењанин

Ауто-школа „Југо“ Зрењанин

Економски биро „Тепавчевић“ Зрењанин

„Народна књига“ ДОО Зрењанин

Б.С. ДОО Зрењанин

Ауто-електричарска радња „Павловић“ Стајићево

„Живинарство“ Крћевац

„Херцеговина“ Равни Тополовац

ДОО „Тишма“ Зрењанин

Омладински Културни центар Сечањ

ДОО „Продукт“ Зрењанин

ДОО „Вожд“ Зрењанин

Поликлиника „Здравље“

ДДОР Зрењанин

Д.О.О. „Ватроинжињеринг Керамика Јовановић“ Зрењанин

Д.О.О. „Мера“ Зрењанин

Gold Lion Petrol

Ватрогасни савез града Зрењанина

Вулканизерска радња „Момо“ Зрењанин

Самостална радња „Узелац“

Грађевинска радња „Стаменковић“